แค่คนรอบข้างเข้าใจ อาการสมาธิสั้นก็ดีขึ้นได้

สมาธิสั้น อาจเป็นโรคใหม่สำหรับใครหลายคน บางคนอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าโรคสมาธิสั้นคืออะไร มารู้ทีหลังว่าลูกของคุณกลายเป็นเด็กสมาธิสั้นไปซะแล้ว ไม่ต้องกังวลไป ลองศึกษาและเข้าใจโรคสมาธิสั้น อาการสมาธิสั้นชองลูกจะดีขึ้นได้

เด็กสมาธิสั้น จำเป็นต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือจากครอบครัวและคนรอบข้างอย่างเข้าใจ ดังนั้นจุดเริ่มต้นสำคัญของการแก้อาการสมาธิสั้นนี้คือ พ่อแม่ผู้ปกครองและคนรอบข้าง ควรมีทัศนคติต่อเด็กสมาธิสั้นอย่างถูกต้อง เพื่อลดผลกระทบจากจุดอ่อน และช่วยเสริมการพัฒนาจุดเด่น เพื่อให้เด็กสมาธิสั้นนั้นสามารถประสบความสำเร็จ และปรับตัวอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุขเหมือนเด็กธรรมดาทั่วไป ด้วยแนวคิดง่ายๆ ด้วยการปรับมุมมองใหม่ ดังนี้

- ปัญหาพฤติกรรมของเด็กสมาธิสั้นนั้น ไม่ใช่ความผิดของใคร แต่เป็นภาวะของโรคสมาธิสั้นเอง

- ไม่ต้องคาดหวังต่อพฤติกรรมของเด็กสมาธิสั้น เพราะบางพฤติกรรมของเด็กไม่สามารถควบคุมได้

- เด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นต้องได้รับการปรับพฤติกรรมที่เหมาะสม ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน

- ยอมรับในอาการสมาธิสั้นที่เด็กเป็น และปรับวิธีการเลี้ยงดูให้เหมาะสม โดยพัฒนาจุดแข็ง มองข้ามจุดอ่อนของเด็ก

- เปิดใจรับฟังข้อมูลพฤติกรรมของเด็กจากครู ตลอดจนร่วมหาทางออกในการช่วยเหลือและดูแลร่วมกัน

จะเห็นได้ว่า หากครอบครัวและคนรอบข้างเข้าใจอาการสมาธิสั้นของเด็ก ก็จะช่วยทำให้เด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นสามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างปกติ ขอแค่ทุกคนให้ความร่วมมือและเข้าใจในตัวเด็ก หากอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของเด็กสมาธิสั้นในทางที่ดีขึ้น ลองส่งลูกมาเข้าคอร์สฝึกสมาธิสั้นที่สถาบัน BrainFit Studio แล้วคุณจะเห็นว่าลูกของคุณมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด