10 อาชีพดาวรุ่งในปี 2564 มีอะไรบ้างมาดูกัน!

ในปี 2020 อาจเป็นปีแห่งการพลิกผันของหลายๆคน เนื่องจากจะต้องเจอกับโรคระบาดอย่างไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน ของการใช้ชีวิตเลยทีเดียว ผลพวงที่เห็นได้ชัดคือ ความไม่มั่นคงของตลาดแรงงาน โดยสาเหตุมาจากการก้าวกระโดดของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น จึงเกิดการทำงานผ่านดิจิทัลเพิ่มขึ้น โดยก็จะมีอาชีพที่ได้รับผลกระทบที่ดีจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ จะมีอะไรบ้าง มาดูกัน 1. นักพัฒนาซอฟต์แวร์ ด้วยความที่มีการพึ่งพาเทคโนโลยีในการทำงานมากขึ้นในปัจจุบันนี้ ทำให้อาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์จึงกลายเป็นหนึ่งในอาฃีพที่มีความต้องการสูงขึ้น เพราะจำนวนความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น

2. ผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่า แผนกไอที ที่มีหน้าที่ซ่อมแซมและแก้ไขสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ในเรื่องเล็กๆอย่างเปิดคอมไม่ติด ไปจนถึงปัญหาในเรื่องของระบบเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท

3. พยาบาลวิชาชีพ เพราะผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ได้กลายเป็นแนวหน้า เพราะฉะนั้นความต้องการในอาชีพพยาบาลยังคงมีมากขึ้นเรื่อยๆ สำหรับในหลายๆประเทศยังพบกับปัญหาการขยายตัวของสังคมผู้สูงอายุอีกด้วย

4. ผู้จัดการทางด้านการเงิน

หัวใจของการทำธุรกิจคือการทำให้ต้นทุนนั้นอยู่ในระดับที่ต่ำที่สุด เพื่อให้เงินทุนมีความเพิ่มขึ้น ดังนั้นความต้องการทางด้านการเงินยังคงเจริญเติบโตอยู่เรื่อยๆ โดยหน้าที่หลักคือการวางแผนการเงินให้กับธุรกิจเพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้

 

5. ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง ถึงแม้ว่าโลกจะเปลี่ยนไปเท่าไหร่ แต่การก่อสร้างก็ยังมีอยู่เรื่อยๆในหลายพื้นที่ ถือว่าเป็นธุรกิจที่มีความคล่องตัวพอสมควรแลยทีเดียว หน้าที่ของผู้จัดการฝ่ายก่อสร้างคือการบริหารโครงการก่อสร้างในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านงบประมาณ ระยะเวลา คุณภาพเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย

6. ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุตสาหกรรม มนุษย์เริ่มพึ่งพาการใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรแทนที่การใช้แรงงานคนมากขึ้นเรื่อยๆ เพียงแต่ในเรื่องของการซ่อมแซมนั้น ยังถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องใช้มนุษย์อยู่เสมอ โดยหน้าที่ของช่างซ่อมบำรุงนั้นก็คือการ ติดตั้ง ซ่อมแซม และคอยตรวจเช็คการทำงานของเครื่องจักรนั่นเอง

7. ช่างไฟฟ้า ความต้องการในด้านไฟฟ้าของคนมีมากขึ้นเท่าไหร่ ความต้องการของอาชีพช่างไฟฟ้าก็จะยิ่งมีมากขึ้นตามไปด้วย

8. พยาบาลเวชปฏิบัติ หน้าที่หลักๆของพยาบาลเวชปฏิบัติมีหน้าที่ในการออกใบสั่งยา และนำส่งเคสให้แพทย์เฉพาะทางนอกจากนี้ อาชีพพยาบาลเวชปฏิบัติยังสามารถไปเปิดธุรกิจของตัวเองได้ในด้านคลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์

9. ครูสอนประถมศึกษา จำนวนเด็กที่กำลังโตมีมากขึ้นในปัจจุบัน ทำให้อาชีพที่มีความสำคัญกับพัฒนาการอย่างคุณครูช่วงวัยประถมนั้น ยังถือว่าเป็นอาชีพที่มีความต้องการอย่างต่อเนื่อง

10. นักแก้ไขการพูด หนึ่งในอาชีพที่คนไม่ค่อยรู้จักกัน แต่ถือว่าเป็นผู้ที่อยู่ในเบื้องหลังของหลายๆคนเลยทีเดียว คืออาชีพนักแก้ไขการพูดที่มีหน้าที่บำบัดและฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีความผิดปกติในการพูดหรือการใช้ภาษาการพูด โดยเฉพาะเด็กที่ออกเสียงผิดปกติ พูดไม่ชัด ที่เกิดจากความผิดปกติของทางร่างกาย

และนี่คืออาชีพที่เราทำการยกตัวอย่างมาเพื่อให้ทราบถึงแนวทางของอาชีพการทำงานในอนาคต เห็นได้ชัดว่าค่อนข้างแตกต่างจากเมื่อก่อนมากทีเดียว เนื่องจากโลกมีการเปลี่ยนผันไปตลอดเวลาตามยุคสมัย แต่ไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไร สิ่งที่สำคัญคือการวางแผนการเงินในอนาคต และการเก็บออมเงินไว้สำหรับอนาคต เริ่มจากการให้ประกันออมทรัพย์ ออมคุ้มคุ้ม เป็นผู้ช่วยดูแล ประกันออมทรัพย์ที่ออมสั้นแค่ 5 ปี แต่ได้รับการคุ้มครองยาวนานถึง 10 ปี ผลตอบแทนรวมสูงถึง 555% ชองทุนประกัน พิเศษด้วยสิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 100,000 บาท สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/38GB61y