ข่าวสาร

          หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังจะเริ่มทำการตลาดออนไลน์ และต้องการที่จะดึงคนให้เข้ามาซื้อสินค้า หรือโปรโมทเว็บไซต์ Content Marketing จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยในการดึงคนเข้ามาสู่เว็บให้มากยิ่งขึ้นขึ้น Content is king           ในปี 1996 Bill Gates ได้เคยพูดว่า content ควรจะเป็นสิ่งแรกที่นักการตลาดจะต้องทำ เมื่อทำเว็บไซต์หรือโปรโมทเว็บ และ...
A few weeks ago Google changed the look of Google Places. They changed the layout  and dropped ” More about this place” from the individual business places page. I have received allot of question if Citations still matter.  Here is my answer: I have been testing now for about a week and checking various rankings across many different industries. I have also followed many local...
I often get asked, how do I know we are getting our moneys worth. And with SEO its sometimes hard to give real reports each month. The only thing you can really show a client is the results in the search engines. We often talk about market domination. While we can get many of the top 10 results on page 1 of google we tend to focus on getting exposure for mutiple keywords rather than just one...
I just published a current list of local directories that can be found on the local site submit blog This list consists of over 60 local directories you can post your business information and get backlinks and citations for your business. This is the best list I have seen and is current. If you have any additions please let me know.
Tired of paying exuberant Pay Per Click Prices? Do you want a way to cut your PPC prices by over 75%? We can send you TARGETED traffic form your town each month from people searching on Google for injury attorneys just like you. Are you looking to find new customers? If you are interested in getting more web traffic and getting more calls for people seeking a personal injury attorney in...

Pages